ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึงสาร

ภาพกิจกรรม

 

โรงเรียนบ้านบึงสาร
ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
จัดโครงการสนามจราจรเยวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
วันที่ 5 มิถุนายน 2552

bungsan14

bungsan15

hax01

hax03

hax04

bungsan19

 


โรงเรียนบ้านบึงสาร
หมู่ที่ 5 ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์/ โทรสาร 044-220747
e-mail : banbungsan.sh1@gmail.com
Website : http://www.banbungsan.net