แผนผังโรงเรียนบ้านบึงสาร

map01

โรงเรียนบ้านบึงสาร
หมู่ที่ 5 ถ.เพรชมาตุคลา ต.มะเริง อเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-220747
e-mail :  banbungsan.sh1@gmail.com     
Website : http://www.banbungsan.net