ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านบึงสาร

zam04

 

 

โรงเรียนบ้านบึงสาร
หมู่ที่ 5 ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์/ โทรสาร 044-220747
e-mail : banbungsan.sh1@gmail.com
Website : http://www. banbungsan.net